Predstavljamo vam ekološke

kmetije z raznoliko ponudbo

domačih breskev, češenj, ipd.

 

pixel
Hrana / Zdrava prehrana
Vir: SXC
O ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov
Avtor: Katerina Jazbec
Datum: 14. maj, 2011

Ko se danes odpravimo v nakup ekoloških izdelkov, je potrebno, da se o njihovem označevanju malce poučimo, saj nas v nasprotnem primeru lahko različne oznake in uradni znaki (tako slovenski kot evropski), ime, videz ali način pakiranja zavedejo. Oznako »ekološki«, »biološki« ali »bio-dinamičen« ter okrajšavi »bio« in »eko« lahko nosijo le pridelki in izdelki, za katere je bil izdan certifikat.

 

Ekološka pridelava je v splošnem okolju prijazna. Spoštuje naravne sisteme in cikle ter krepi zdravje tal, vode, rastlin in živali in ravnovesje med njimi. Prispeva k visoki ravni biotske raznovrstnosti ter odgovorno izkorišča energijo in naravne vire (npr. vodo, tla, organske snovi in zrak). Spoštuje stroge standarde dobrega počutja živali in zlasti zadovoljuje vrstno-specifične vedenjske potrebe živali. Pri tem uporablja naravne snovi in postopke, ki ne škodujejo okolju, zdravju ljudi in rastlin, ali zdravju in dobremu počutju živali. Ob vsem tem si prizadeva za pridelavo visoko kakovostnih proizvodov.

 

Ekološka pridelava je osnovana na ekoloških sistemih, ki uporabljajo naravne vire: uporabljajo žive organizme in mehanske postopke pridelave, rastline gojijo v zemlji, se ukvarjajo z živinorejo ali z ribogojstvom, v skladu z načelom trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov. Pri tem je prepovedana uporaba gensko spremenjenih organizmov (GSO) in proizvodov, pridelanih iz ali z GSO (izjema so le zdravila za uporabo v veterinarski medicini in situacije, ko so sestavine, ki vsebujejo GSO, vstopile v proizvod nenamerno in je delež GSO v sestavi manjši od 0,9 %). Pri pridelavi je prav tako prepovedana uporaba ionizirajočega sevanja (ki ga sicer pri v konvencionalni pridelavi uporabljajo za uničevanje škodljivih mikroorganizmov v živilih).

 

Uporaba surovin, ki ne izvirajo iz kmetijskega gospodarstva, je omejena. Surovine, ki so izjemoma dovoljene, morajo biti iz ekološke pridelave, naravne ali naravno pridobljene snovi. Prepovedana je uporaba kemično-sintetičnih pesticidov in umetnih mineralnih gnojil, za dodajanje organskih in (slabo topnih) mineralnih gnojil je potrebno dovoljenje kontrolne organizacije, ki opravi laboratorijsko analizo tal in določi, katero hranilo je potrebno dodati. Uporaba kemično sintetiziranih surovin je strogo omejena na izjemne primere. Uporaba sintetičnih snovi za pospeševanje ali zaviranje rasti rastlin oziroma živali (npr. rastni regulatorji, hormoni) ni dovoljena.

 

Pridelkov oziroma živil iz lova in ribolova ni dovoljeno označevati z označbo “ekološki“.

 

Pri predelani ekološki hrani velja, da mora vsebovati najmanj 95% sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in 5% sestavin navedenih v Uredbi (ES) št. 889/2008, v prilogah VIII in IX (le določena pomožna sredstva, predelovalne pripomočke, arome, vodo, sol, pripravke iz mikroorganizmov in encimov, minerale, snovi v sledeh, vitamine ter aminokisline, druge mikroelemente in nekatere rastlinske proizvode). Snovi in tehnike, ki vračajo lastnosti, izgubljene med predelavo oz. lahko delujejo zavajajoče, ni dovoljeno uporabljati. Priprava ekološke hrane mora biti časovno ali prostorsko ločena od neekološke hrane. Prav tako ne sme vsebovati GSO, niti ne sme biti izpostavljena ionizirajočemu sevanju.


Uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav je dovoljena samo, kadar so ti pridelani in nadzorovani v enakih ali enakovrednih razmerah. Prej se je lahko uvažalo samo ekološke izdelke iz tretjih držav, ki jih je priznavala EU, ali blago, ki je bilo pridelano pod nadzorom držav članic in je dobilo uvozno dovoljenje. V prihodnje pa bodo Evropska komisija in države članice neposredno pooblaščale in spremljale nadzorne organe, ki delajo v tretjih državah. Na ta način se bo izboljšal nadzor uvoza ekoloških proizvodov in nadzor ekoloških jamstev.


Na oznakah izdelkov, ki imajo ekološki certifikat je nepravilno zapisovanje npr. »Brez GSO« ali »Ne vsebuje konzervansov«, saj v skladu z veljavnimi predpisi za ekološko predelavo izdelek že v osnovi ne sme vsebovati ne GSO ne konzervansov. Poudarjanje takšnih dejstev lahko kupca zavaja.

 

Če izdelek vsebuje le posamezne sestavine ekološke pridelave, potem se te označi z zvezdico z * (npr. Jabolka*,..).

 

URADNE EKOLOŠKE OZNAKE:

 

S 1. julijem 2010 je v Evropi postal obvezen enotni znak za vse proizvode, ki so bili pridelani oz. predelani v skladu z Uredbo EU o ekološkem kmetijstvu. Poleg logotipa mora biti naveden tudi kraj, kjer so bile sestavine pridelane (npr. kmetijstvo EU ali izven EU, lahko tudi ime posamezne države) ter šifro kontrolne organizacije, ki je pridelavo oz. predelavo nadzirala ter izdala certifikat.
Predhodni evropski znak za ekološko kmetijstvo. Še vedno ga lahko opazite na kakšni embalaži, ki je bila tiskana pred uveljavitvijo novega evropskega znaka.

 

Pred 1. julijem 2010 so morala imeti ekološka živila izdelana v Sloveniji na označbi državni znak ekološki. Po tem datumu je uporaba državnega ekološkega znaka prostovoljna.


 

V Sloveniji so tri kontrolne organizacije za ekološko pridelavo oz. predelavo, ki jih je za izdajanje certifikatov imenovane s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in nadzorovane s strani Slovenske akreditacije:

 

KON-CERT, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu,
njihova koda: SI-EKO-001
(prej SI-01-EKO)
 

IKC, Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM,

 
njihova koda: SI-EKO-002
(prej SI-IKC-EKO)
 

BUREAU VERITAS,

 

 
njihova koda: SI-EKO-003
(prej SI-BV-EKO)
 

 


 Uradni certifikati nekaterih drugih držav:

 

 
NemčijaAvstrijaŠvicaFrancija
    
ZDAHrvaškaKanadaJaponska
    
 
VBČeškaNizozemska 

 

 

ZASEBNE BLAGOVNE ZNAMKE:


Kmetijskih pridelki in živila so lahko poleg z uradno označbo »ekološko« opremljeni tudi z drugimi zasebnimi blagovnimi znamkami.

 

 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije (ZZEKS) je registrirala blagovno znamko BIODAR, ki združuje slovenska živila, pridelana in predelana po standardih Zveze. Standardi so v nekaterih zahtevah strožji od državnih (in evropskih). Znamka jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti preusmerjena v ekološko pridelavo, in potrjuje, da je živilo ekološkega izvora in od njive oz. hleva, do prodajne police kontrolirano s strani kontrolnih organizacij. Zaradi navajanja individualne šifre uporabnika, njegovega imena in naslova je poreklu živila možno slediti do samega izvora.
  
Kmetijska zadruga Šaleška dolina je oktobra leta 2011 registrirala blagovno znamko Ekodar, ki prvenstveno predstavlja ekološko rejeno goveje meso. Znamka jamči, da eko rdeče meso izvira iz slovenskih ekoloških kmetij. Meso je sledljivo s pomočjo sistema, tako imenovano kodo QR, ki jo lahko skenira pametni telefon in nas poveže s spletno stranjo eko kmetije, od koder izbrano meso izvira. V mesecu novembru je svoje meso prispevalo že več kot sto ekoloških kmetij. V prihodnosti ima znamka namen združiti ekološke kmetije po vsej Sloveniji in ponudbo ekološkega mesa razširiti tudi na svinjske izdelke. Znamka Ekodar pa se poleg trženja zdravega ekološkega, lahko pohvali tudi z dobrodelnostjo, saj en odstotek prodajne cene namenjajo Pediatrični kliniki v Ljubljani.
    

DEMETER je visoko kakovostna in v mnogih državah izredno cenjena blagovna znamka za proizvode, pridelane po biološko-dinamični metodi. Izredno stroge zahteve in nadzor nadgrajujejo zahteve ekološke pridelave po evropskih merilih uredbe. Svoje kmetije kmetje prepoznavajo kot žive, enkratne sisteme. Pri svoji pridelavi ne uporabljajo nikakršnih sintetiziranih kemičnih sredstev, temveč v energijsko-duhovni povezanosti razvijajo lastne strategije pri delu z naravnimi bogastvi.


Na DEMETER kmetijah delo poteka vzajemno, s spoštovanjem do soljudi. Za domače živali je lepo poskrbljeno, bivajo v ustreznih hlevih, imajo dovolj gibanja, svežega zraka in pozornosti človeka. Njihove iztrebke uporabljajo kot harmonična gnojila, ki tla ohranjajo plodna. Krmo pridelujejo kmetje sami, ali pa jo kupijo na drugih DEMETER kmetijah. Strah, stres, bolečine in druga zloraba živali je nedopustna. Nikoli ne uporabljajo kakršnih koli preventivnih zdravil ali hormonov. Za večjo plodnost tal skrbijo s posebnimi preparati iz zdravilnih zelišč, mineralov in kravjeka, v majhnih količinah.


DEMETER živila dosegajo najvišjo kvaliteto. Vsebujejo zagotovo čiste hranilne substance ter zelo veliko vitalnih energij.
 

  

 

IFOAM - Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo združuje vse organizacije za certificiranje in druge organizacije, ki želijo pokazati svojo pripadnost svetovnemu ekološkemu gibanju in želijo biti del multi-lateralnega sporazuma o ekoloških standardih.

 

IFOAM je prvenstveno namenjena zagotavljanju poštenega in urejenega trgovanja z ekološkimi proizvodi. Njeno delovanje tako vključuje tako proizvajalce kot trgovce, kot tudi organizacije za certificiranje. Organizacija je izdala osnovne standarde, ki jih morajo organizacije za certificiranje dosegati, če želijo same izdajati certifikate.

 

V letu 2011 pripravljajo nov sistem certificiranja, ki bo poenostavil dosedanjega in predvsem olajšal postopke pri pridobivanju dovoljenj za uvoz. Predvidevajo, da bo močan in spoštovan standard certificiranja IFOAM igral ključno vlogo pri upadu trenutno velikega števila ekoloških standardov po vsem svetu. Februarja letos so izdali nov znak ORGANIC IFOAM.

 

Ekološko kmetijstvo IFOAM združuje štiri načela:

  • načelo zdravja: Ekološko kmetijstvo bi moralo ohranjati in izboljševati zdravje prsti, rastlin, živali, človeka in planeta, celostno in nedeljivo.
  • načelo ekologije: Ekološko kmetijstvo bi moralo biti osnovano na živih ekoloških sistemih in ciklih, delovati skupaj z njimi, jih posnemati in jih pomagati ohranjati.
  • načelo pravičnosti: V ekološkem kmetijstvu bi morali ljudje graditi medsebojne odnose, ki zagotavljajo pravičnost ter upoštevati skupen življenjski prostor in življenjske priložnosti.
  • načelo skbi: Ekološke kmetije bi morali voditi s previdnostjo in odgovornostjo, za zaščito zdravja in dobrega počutje trenutne in bodočih generacij ter okolja.

 

 

BIOLAND je največje nemško združenje ekoloških kmetov ter visoko spoštovana in prepoznana znamka med nemškimi potrošniki. Od leta 1971 se v njem združujejo kmetje, ki kmetujejo po organsko-bioloških metodah in principih. Njihove standarde ekološkega kmetovanja ves čas razvijajo in izboljšujejo na vseh področjih poljedelstva, živinoreje, procesiranja hrane, čebelarstva, reje sladkovodnih rib in celo okrasnih rastlin ter hmelja.

 

 

 

NATURLAND je eno največjih nemških združenj za ekološko kmetijstvo. Njeni kmetje in proizvajalci dosegajo visoke ekološke standarde, ki so bolj zahtevni od državnih. Proizvajajo hrano visoke kvalitete, varujejo okolje in ščitijo potrošnike. Njihovo delovanje presega proizvodnjo hrane, saj so dejavni tudi na področjih ekološkega upravljanja z gozdovi, tekstilno proizvodnjo in kozmetiko.

 

 

Soil Association je organizacija, ki certificira skoraj 80% vseh ekoloških proizvodov v Veliki Britaniji. Njihov certifikat nosijo izdelki živilske, kozmetične in tekstilne proizvodnje. Sodelujejo tudi z restavracijami in nenazadnje tudi z gozdarstvom.


Njihovi standardi za ekološko kozmetiko so osnovani na standardih za prehrano. To pomeni, da če obstaja ekološka sestavina, da mora biti ta uporabljena, ostale sestavine pa morajo zadostiti strogim kriterijem, ki zagotavljajo, da ne škodujejo našemu zdravju ali okolju.


Izdelki morajo vsebovati najmanj 95% ekoloških sestavin. V primerih, kjer ni moč zagotoviti ekoloških sestavin, organizacija potrjuje le tiste izdelke, ki vsebujejo najmanj 70% le-teh (npr. v šamponih), a morajo ti imeti poleg logotipa tudi oznako »narejeno iz xx % ekoloških sestavin«, da ne bi kupca zavajali.
 

 

 

Avstrija    
   
     
Belgija    
  
     
Francija    
    
     
Grčija    
   
     
Italija    
     
Madžarska    
    
     
Nemčija    
     
 ECOVIN je nemško združenje, ki je posvečeno izključno ekološkemu vinarstvu. 
     
Norveška    
    
     
Švedska    
    
     
Švica    
   
     
Velika Britanija    
    
     
ZDA, mednarodno    
  
     
Nova Zelandija    
     
     
Avstralija    
   

 

 

ZAKONODAJA, na strani Ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/starasektor_

za_sonaravno_kmetijstvo/oddelek_za_kmetijstvo_in_okolje/kmetijsko_okoljska_placila/ekolosko

_kmetovanje/ekolosko_kmetijstvo_dejstva_in_podatki/3_zakonodaja/

 

Nacionalni predpisi:

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov oziroma živil (Uradni list RS, 71/2010)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 128/2006, 21/2007-popr.)
Pravilnik o določitvi območij v republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje z izdelano karto neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v RS (Uradni list, št. 52/2003).


Evropski predpisi:

 

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 ( v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES).

 

Spremembe in dopolnitve:

 

Uredba Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba 967/2008);

 

Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora ( v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES).

 

Spremembe in dopolnitve:

 

Uredba Komisije (ES) št. 1254/2008 z dne 15. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave (UL L št. 337/2008)/; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1254/2008/ES/);

 

Uredba Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg;

 

Uredba Komisije (EU) št. 271/2010 z dne 24.marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z logotipom ekološke pridelave Evropske Unije.

 

Uredba Komisije(ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334/2008/; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1235/2008/ES/).

 

Spremembe in dopolnitve:

 

Uredba Komisije (ES) št. 537/2009 z dne 19. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Skupnosti (Besedilo velja za EGP);

 

Uredba Komisije (EU) št. 471/2010 z dne 31. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Uniji (Besedilo velja za EGP).


Naj vas ne zavedejo zanimiva »ekološko-biološka« imena znamk živil. Tudi napisi, kot so domače, sonaravno, neškropljeno, naravno ipd. lahko zavajajo, če ne preverite, ali imajo na embalaži natisnjene tudi primerne certifikate. Ne verjemite ravno vsakemu napisu, ki se širokousti o svoji naravnosti, temveč preverite, ali lahko to tudi dokaže.

 

 

 

Drugi certifikati, ki ne potrjujejo »ekološke« pridelave ali predelave, temveč potrjujejo nekatere druge kvalitete:

 

VEGAN je priznani mednarodni veganski standard. Že od leta 1944 izdelki z VEGAN certifikatom potrjujejo, da njihovi izdelki ne vsebujejo nikakršnih živalskih proizvodov (tako vretenčarjev, kot tudi nevretenčarjev). Pri proizvodnji izdelkov ne smejo opravljati testov na živalih.

Pri proizvodnji in/ali razvoju genetsko spremenjenih organizmov (GSO) ne sme vsebovati genskega zapisa živali ali sestavin živalskega izvora. Sicer lahko vsebujejo GSO rastlinskega izvora, vendar morajo biti takšni primerno označeni.
 

Jedi, ki so označene z znakom VEGAN, morajo biti pripravljene ločeno od neveganske hrane. Pri kuhi priporočajo uporabo ločen kuhinjski pribor oz. veliko pozornost pri ohranjanju čistoče pred neveganskimi viri.

 


Še drugi znaki za veganske izdelke:
 

Znak Vegetarian Society Approved potrjuje, da je produkt ali jed vegetarijanska. To pomeni, da ne vsebuje mesa, rib ali školjk, živalskih maščob, želatine in katerih koli drugih živalskih sestavin. Vsebuje lahko le jajca proste reje. Ne sme vsebovati GSO.
 

Vegetarijanske hrane se ne sme mešati z ne-vegetarijansko. Opravljanje kakršnih koli poskusov na živalih je prepovedano. 

 


Naša zakonodaja zapoveduje, da mora biti vsak prehranski izdelek, ki vsebuje GSO, označen, da je »gensko spremenjen«. Mesa, mleka, jajc, rib in drugih izdelkov, proizvedenih iz živali, hranjenih z GS krmo, ni potrebno posebej označevati, prav tako ne fermentiranih izdelkov iz GS mikroorganizmov (npr. jogurtov) ali uporabe encimov, pridobljenih iz GS mikroorganizmov. Označevanje ni potrebno za živila (ali krmo), ki vsebujejo največ 0,9 % GSO, pod pogojem, da je njihova prisotnost v izdelku naključna in tehnično neizogibna.


Ko izdelek ni ekološki, a ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov (to proizvajalec potrjuje z opravljenimi testi), je označen s takšnim ali podobnim znakom (v slovenskem jeziku je znak: BREZ GSO). Ekološki izdelki teh oznak nimajo, saj njihovo poreklo ekološke pridelave že potrjuje, da njihov proizvod ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov (razen izjemoma, kot že opisano zgoraj).


Logotip »brez GSO«/»Ohne Gentechnik«/»GMO free« omogoča potrošnikom, da se lažje odločijo za živila, ki zagotavljajo, da so v celoti proizvedena brez uporabljenega genskega inženiringa. Ker sicer zakonodaja omogoča minimalno prisotnost GSO v izdelkih, če je ta naključna in tehnično neizogibna, ta znak omogoča zapolniti te vrzeli – zagotavlja, da GSO v izdelki ni, tudi v sledovih ne.
 

 

Različni znaki BREZ GLUTENA (Gluten frei ali Gluten Free) označujejo izdelke, ki ne vsebujejo glutena. Namenjeni so predvsem lajšanju izbire osebam s posebnimi prehranskimi potrebami.

 

Fairtrade je organizacija, ki se zavzema za to, da bi zmanjšala revščino s spodbujanjem partnerskega odnosa med proizvajalci, trgovino in potrošniki. Proizvajalcem ponujajo boljše pogoje za odkup pridelkov in jim s tem dajejo priložnost za izboljšanje svojih življenj ter načrtovanje prihodnosti.


Organizacija omogoča tudi kupcem v vsakodneven življenju dobre priložnosti za zmanjšanje revščine. Ko izdelek nosi znak organizacije FAIRTRADE, pomeni, da dosega družbene, okoljske in ekonomske kriterije, vključno s potrebami razvoja in trgovine. Standardi so ustvarjeni z namenom podpreti trajnostni razvoj majhnih proizvajalcev in kmetov v najrevnejših državah sveta.
 

  
Znak EcoSocial dobijo izdelki, ki ustrezajo kriterijem družbeno odgovornemu delu (zdravje in varnost pri delu, brez prisilnega dela, brez izkoriščanja otrok, brez diskriminacije ali dejanj zlorabe) ter spoštujejo okolje.

 

Besedilo je bilo posodobljeno 11. novembra 2011.

 

Viri:

Anketa
Katera olja/maščobe uporabljate pri kuhi? [1674]
rastlinska olja ("klasična", rafinirana)
oljčno olje
kokosovo maščobo
maslo
margarino
kuham na vodi, na koncu dodam hladno stisnjeno olje
hladnjo stisnjeno rastlinsko olje

NAGRADNA IGRA Z LEPIMI

NAGRADAMI

 

Za sodelovanje je dovolj že

registracija na našem forumu.

 

 

EKOSLOVENIJA.SI SE ZAVZEMA ZA OHRANITEV

AVTOHTONE KRANJSKE ČEBELE

 

Pridruži se akciji "Ohranimo čebele" tudi ti,

je preprosto in zabavno.